درج مطلب

معاونان فرهنگی : آرش پیشوا یزدی - مصطفی کریمی
مسئولین صبحگاه :  امیر حسین یگانه - عرشیا تسبیحی
مسئولین نماز خانه : عرشیا انصاری - ژیار نانوا 
مسئولین نظم نمازخانه :  بنیامین حسین پور - یاشار دارایی
مسئول مکبرین : بامداد منفرد
مسئول اذان : مهدی عابدی زاده
مسئولین زیارت عاشورا :  آرین منصوب - آرمان تدین
مسئول گروه سرود : نیما حسین مردی 
مسئول حضور و غیاب مراسم ها : سهیل خلیلی
 
 
رابطین فرهنگی کلاس ها ،دانش آموزان : 
کلاس 1/1 : سید محمد آرمان کریمی
کلاس 1/2 : سپهر سالار کیا
کلاس 1/3 :شهداد میرزا خانی
کلاس 1/4 :محمد امین عرفانی زاده
کلاس 2/1 : امیر عباس سپه سالاری
کلاس 2/2 : یاشار دارایی
کلاس 2/3 : شروین خیر خواه
کلاس 2/4 : ایلیاد حسن زاده
کلاس 3/1 : محمد امین کشت پور
کلاس 3/2 : آرمان شرفی
کلاس 3/3 : امیر پویا بهزاد نیا 
کلاس 3/4 : مهراد طالبی 
 
مسئولین حضور غیاب نماز جماعت و زیارت عاشورا :
کلاس 1/1 : کیارش روزی
کلاس 1/2 : پدرام بهمنی
کلاس 1/3 :پارسا طاهری تفرشی
کلاس 1/4 : مهزیار مظهری
کلاس 2/1 : ابوالفضل اسیافی
کلاس 2/2 : آریا ایزد جو
کلاس 2/3 : مانی هزار خوانی
کلاس 2/4 : کیارش شلالوند 
کلاس 3/1 : آرتین جباری 
کلاس 3/2 :  پارسا زیرک
کلاس 3/3 : سید امیر رضا میر ترابی
کلاس 3/4 : محمد قنبر نژاد
 
لیست موذنین و مکبرین نماز جماعت

روز

نماز ظهر

نماز عصر

اذان

شنبه

بامداد منفرد

مهراد طالبی

عرشیا تسبیحی

یکشنبه

مهدی عبادی شریف

علی بیجاری

ابوالفضل اسیافی

دو شنبه

امیر عباس سپه سالاری

امیر علی عبدالهی

سید امیر رضا میر ترابی

سه شنبه

عرشیا انصاری

عرشیا تسبیحی

یاشار دارایی

چهار شنبه

متین محسنی

امیر علی لطیفی نسب

مهراد  طالبی

 
 
 
با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه ی عزیزان