برنامه تمامی آزمون ها

 

برنامه‌ی آزمون های هماهنگ

 

ردیف

روز

تاریخ

عنوان آزمون

شرکت کنندگان

1

شنبه

20/7/98

آزمون (1)

سه پایه

2

چهارشنبه

18/8/98

آزمون (2)

سه پایه

3

چهارشنبه

14/11/98

آزمون (3)

سه پایه

4

چهارشنبه

14/12/98

آزمون (4)

سه پایه

 

 

برنامه‌ی امتحانات میان نوبت اول ( سه پایه )

 

ایام هفته

تاریخ

آزمون

شنبه

2/9/98

ریاضی

یکشنبه

3/9/98

قرآن

سه شنبه

5/9/98

زبان عربی

چهارشنبه

6/9/98

زبان انگلیسی

شنبه

9/9/98

علوم

دوشنبه

11/9/98

زبان فارسی

چهارشنبه

13/9/98

پیام های آسمان

شنبه

16/9/98

مطالعات اجتماعی

 

قابل توجه اولیا و دانش آموزان محترم

1- در ایام برگزاری امتحانات نوبت اول و دوم دانش آموزان طبق برنامه ی امتحانات در مدرسه حضور یافته و بعد از اتمام امتحان تعطیل خواهند شد .

1-     ساعت شروع امتحانات 7:30 صبح خواهد بود .

ایام هفته

تاریخ

آزمون

شنبه

23/9/98

آزمون فارسی (سه پایه)

یکشنبه

24/9/98

شفاهی قرآن ( نهم )

دوشنبه

25/9/98

شفاهی قرآن ( هفتم )

چهارشنبه

27/9/98

شفاهی قرآن ( هشتم )

دوشنبه

2/10/98

ریاضی

چهارشنبه

4/10/98

پیام های آسمان

شنبه

7/10/98

علوم

یکشنبه

8/10/98

املای فارسی

سه شنبه

10/10/98

عربی

چهارشنبه

11/10/98

زبان انگلیسی

شنبه

14/10/98

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

15/10/98

انشای فارسی

دوشنبه

16/10/98

قرآن

سه شنبه

17/10/98

دفـاعی ( نهم )

 

برنامه ی امتحانات میان نوبت دوم (سه پایه)

ایام هفته

تاریخ

آزمون

شنبه

23/1/99

زبان فارسی

دوشنبه

25/1/99

پیام های آسمان

چهارشنبه

27/1/99

زبان عربی

شنبه

30/1/99

ریاضی

دوشنبه

1/2/99

مطالعات اجتماعی

چهارشنبه

3/2/99

زبان انگلیسی

شنبه

6/2/99

علوم

یکشنبه

7/2/99

قرآن

 

 

برنامه امتحانات نوبت دوم در ارديبهشت ماه اعلام می گردد .