کادر اداری و اجرایی

نام و نام خانوادگی

سمت

جاوید محمد شاهی

مدیر

محمود پناهی

معاون اجرایی و امور اداری

حسن رحیمی

معاون آموزشی و مشـاور تربیتی

داود محمّدی

معاون انضباطی

جواد کاوکتو

جواد دیانی

معاون فرهنگی

سعید حیدری

معاون فناوری اطلاعات

علی صفایی

مدیر پایه هفتم

سید علی اورعی

مدیر پایه هشتم

عبدالله عاطفی پور

مدیر پایه نهم

ماشاالله ربیعی

مدیر روابط عمومی

علی اکبر محمد شاهی

مربی فرهنگی

حسین پناهی

واحد اداری

محمد الماسی

 

 

خواهشمند است جهت تعیین وقت ملاقات با کادر اداری با

روابط عمومی تماس حاصل فرمایید.