دبیرستان دوره‌اول تلاش
مرزداران تهران

دبیرستان تلاش دوره اول

دبیرستان غیر انتفاعی دوره اول تلاش

دبیرستان تلاش دوره اول با مجموعه‌‌ای از ارزشهای متعالی بعنوان یک نهاد خدمت رسانی، افتخار دارد تا با استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 و تعهدبه بهبود مستمر در راستای جلب رضایت اولیاء و دانش آموزان و ارتقاء سطح آگاهی آنان بکوشد، که در این راستا خط مشی و کیفیت خود را در این پرتال به آگاهی شما برساند.

اهداف و چشم‌انداز دبیرستان تلاش

دبیرستان دوره اول تلاش به‌عنوان یک مجتمع پرورشی و آموزشی جهت رشد و تعالی دانش‌آموزان اهداف و چشم‌انداز‌هایی دارد که به این شرح است.

تعهد به انطباق با قوانین و مقررات آموزش و پرورش

ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی علمی دانش آموزان در المپیادها، مسابقات علمی و فرهنگـــی ورزشی در سطح منطقه ، استان و ...

جلب رضایت اولیاء و دانش آموزان

ایجاد زمینه های شکوفایی تربیتی دانش آموزان بر اساس شناخت صحیح ویژگیهای دوره نوجوانی و تلاش در جهت مرتفع ساختــن نگرانیهای سازنده اولیاء

آموزش و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان ، دبیران و سایر ذینفعان

ارتقاء سطح آگاهی دبیران و کارکنان یکی از ارکان اصلی در تلاش است، ما معتقدیم در یک نظام آموزشی رفتار دبیران دبیران در رفتار دانش‌آموزان نمود پیدا می‌کند. دبیر دانا دانش آموز دانا می‌پرورد.

اخبار دبیرستان تلاش

گالری تصاویر مدرسه